fbpx

Zasady przyjęcia podopiecznego

Aby zostać podopiecznym Fundacji ARMIA PRZYJACIÓŁ, należy:

1.     Należy mailowo, na adres kontakt@armiaprzyjaciol.pl wysłać dane kandydata na podopiecznego (imię i nazwisko podopiecznego, PESEL kandydata, adres zamelodowania i korespondencyjny, numer telefonu, dane do przelewów (imię, nazwisko oraz adres właściciela konta), numer konta bankowego osoby zawierającej umowę, opis choroby i jej przebiegu lub powodu zgłoszenia, oczekiwana pomoc, dodatkowe informacje podopiecznego (zainteresowania, marzenia, itp.) wraz z danymi opiekuna prawnego, a także kopie poniższych dokumentów:

a) Aktualne zaświadczenie lekarskie o leczeniu lub aktualne zaświadczenie lekarskie o rehabilitacji i jej częstotliwości wraz z zaświadczenie 
o niepełnosprawności, o ile jakowa istnieje.

b) Kopia epikryzy lekarskiej/historii choroby dziecka, zawierającej diagnozę lekarską wraz z przebiegiem choroby.

c) Kopia obu stron dowodu osobistego podopiecznego, rodzica lub opiekuna prawnego podopiecznego, który będzie zawierał umowę z Fundacją.

d) Aktualne zdjęcie dziecka w formie tradycyjnej lub elektronicznej (min. 600 x 800 pikseli).

e) Podpisaną zgodę RODO (patrz załącznik poniżej).

3.     Po rozpatrzeniu przez Zarząd Fundacji formularza zgłoszeniowego i akceptacji dokumentów, ustalony zostanie termin spotkania w celu podpisania umowy, na który należy przynieść oryginały załączonych wcześniej dokumentów.

4.     Po zapoznaniu się z regulaminem, stanowiącym integralną część umowy i zawarciu umowy z podopiecznym/rodzicem/ opiekunem prawnym podopiecznego, następuje rozpoczęcie współpracy z Fundacją. Regulamin udostępniany jest przez Zarząd Fundacji po rozmowie 
z podopiecznym/rodzicem/opiekunem prawnym podopiecznego.

5.         Refundacja wydatków następuje po dostarczeniu do Fundacji ARMIA PRZYJACIÓŁ oryginałów dowodów księgowych, tj. faktury, rachunki itp. (wystawionych na dane siedziby Fundacji: Fundacja ARMIA PRZYJACIÓŁ ul. Adolfa Kempnego 2/12, 41-711 Ruda Śląska, NIP: 6412548868) za wydatki określone w Regulaminie – wraz z zestawieniem wydatków.

6.     Fundacja refunduje wydatki TYLKO i WYŁĄCZNIE do kwoty dostępnej na koncie podopiecznego.

Dokumenty do ściągnięcia

Udostępnij