fbpx

Zasady przyjęcia podopiecznego

Aby zostać podopiecznym Fundacji ARMIA PRZYJACIÓŁ, należy:

1.     Należy mailowo, na adres kontakt@armiaprzyjaciol.pl wysłać dane kandydata na podopiecznego (imię i nazwisko podopiecznego, adres zameldowania i korespondencyjny, numer telefonu, opis choroby i jej przebiegu lub powodu zgłoszenia, oczekiwana pomoc, dodatkowe informacje podopiecznego (zainteresowania, marzenia, itp.) wraz z danymi opiekuna prawnego, a także skany poniższych dokumentów:

a) Aktualne zaświadczenie lekarskie o leczeniu lub aktualne zaświadczenie lekarskie o rehabilitacji i jej częstotliwości wraz z zaświadczeniem 
o niepełnosprawności.

b) Kopia ekspertyzy lekarskiej/historii choroby dziecka, zawierającej diagnozę lekarską wraz z przebiegiem choroby.

c) Aktualne zdjęcie dziecka w formie tradycyjnej lub elektronicznej (min. 600 x 800 pikseli).

d) Podpisaną zgodę RODO (patrz załącznik poniżej).

2.     Po rozpatrzeniu przez Zarząd Fundacji formularza zgłoszeniowego i akceptacji dokumentów, ustalony zostanie termin spotkania w celu podpisania umowy, na który należy przynieść oryginały załączonych wcześniej dokumentów.

3.     Po zapoznaniu się z regulaminem, stanowiącym integralną część umowy i zawarciu umowy z podopiecznym/rodzicem/ opiekunem prawnym podopiecznego, następuje rozpoczęcie współpracy z Fundacją. Regulamin udostępniany jest przez Zarząd Fundacji po rozmowie 
z podopiecznym/rodzicem/opiekunem prawnym podopiecznego.

Udostępnij