fbpx

Fundacja ARMIA PRZYJACIÓŁ dla zwierząt

Fundacja ARMIA PRZYJACIÓŁ powstała także w celu niesienia pomocy zwierzętom, ograniczenia bezdomności psów i kotów oraz pomocy tym z nich, które tego potrzebują.

Działamy na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji pro zwierzęcej, pro zwierzęcy lobbing, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt.

Niesiemy pomoc zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez umieszczanie ich w schroniskach, udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpracę z placówkami i osobami fizycznymi niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym, działalność adopcyjną (znajdowanie zwierzętom nowych opiekunów).

Podejmujemy wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierzą oraz realizację programu sterylizacji i kastracji.

Pomagamy zwalczać przejawy znęcania się nad zwierzętami.

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w pomoc zwierzętom znajdującym się pod opieką Fundacji.

Fundacja Armia Przyjaciół dla zwierząt
Udostępnij